Culori: Pink Color

Puţini craioveni ştiu că vechea şi cunoscuta Fântână Popova, de pe strada omonimă din Craiova, se afla pe Moşia Popova, ce aparţinea latifundiarului Constantin Dinu Mihail (originar din Macedonia, având numele iniţial Constantin Mihailovici), care a şi restaurat-o, din fonduri proprii, în septembrie 1905.

Asociația Macedonenilor din România (AMR), care are o filială de bază la Craiova, de unde provine și deputatul asociației – Venera Maria Popescu, a participat, în data de 20 iulie 2019, la a doua ediţie a Festivalului interetnic de tradiţii şi obiceiuri populare intitulat NOI, TOŢI, SUNTEM ROMÂNIA!, desfăşurat în localitatea Mehadica, judeţul Caraş-Severin.

Vigilenţa pe care o cereau comuniştii, de la ţăranii muncitori, în lupta contra chiaburilor şi a celor care sabotau, într-un fel sau altul, planul de transformare socialistă a agriculturii, era, de fapt, o încurajare la delaţiuni împotriva consătenilor lor, care nu împărtăşeau ideile noului regim.

Tudor Mușatescu a fost poet, prozator, dramaturg și umorist român. Este autorul a numeroase piese de teatru – fiind considerat de criticii literari un fidel continuator, în perioada interbelică, al comediei caragieliene de moravuri, prin tipologie, situaţii şi dialoguri spirituale –, dar este, deopotrivă şi autorul multor cărţi de aforisme şi schiţe satirico-umoristice.

Multe dintre culele Olteniei au fost uitate, ele fiind astăzi aproape ruină. Lipsa banilor, dezinteresul sau ignoranța au făcut ca aceste imobile să ajungă într-un stadiu avansat de degradare. Grupul CEZ în România lansează "Cule în lumină", primul program de promovare a rolului pe care aceste construcții le-au avut pentru dezvoltarea culturală și socială a Olteniei. 

Subcategorii