Se anunţă, cu surle şi trâmbiţe, o nouă iniţiativă legislativă care vizează aşa-zisa discriminare a membrilor comunităţii de etnie rromă (ţigănească) din România(!).

Totdeauna, orice acordare de drepturi în plus unei minorităţi – etnice sau sociale, în defavoarea majorităţii, produce un recul de antipatie, iar rezultatele pot fi exact invers decât se preconizează.

Aceste drepturi în plus acordate unei minorităţi se înscriu deja în ceea ce se numeşte DISCRIMINARE POZITIVĂ şi nu produc altceva decât nemulţumiri ale majorităţii şi efecte de antipatie din ce în ce mai acute.

Minorităţii rrome i s-au asigurat deja locuri separate (speciale) la admiterea în învăţământul superior – de parcă nu ar fi vorba despre oameni care au drepturi egale la educaţie, ca şi ceilalţi, ci de retardaţi mintal care au nevoie de sprijin special(!)... Am spus, încă de la început, că această măsură este neconstituţională, pentru că încalcă drepturile majorităţii la un tratament egal în raport cu dreptul la educaţie. Mai exact, deja minoritatea rromă are mai multe drepturi decât românii(!)...

Noua propunere legislativă cu privire la pretinsa discriminare a membrilor comunităţii ţigăneşti din România vine cu sancţiuni penale – amendă şi închisoare împotriva celor care comit acte de discriminare împotriva reprezentanţilor acestei etnii(!).

Mi se pare că este o măsură exagerată, care nu va face altceva decât să dea apă la moară extremiştilor ce caută pretexte ca să acţioneze împotriva acestei etnii, de fiecare dată când cetăţeni rromi comit infracţiuni grave ce depăşesc limita de suportabilitate a conaţionalilor lor.

Dar aş vrea să îi întreb pe cei ce vin cu astfel de iniţiative pentru protecţia rromilor: nu aveţi şi iniţiative care să-i determine pe membrii comunităţii rrome  să meargă la şcoală, să muncească cinstit, să se integreze şi să nu mai ocupe două treimi din locurile în puşcării?!...

Că, dacă aveţi, suntem, cu toţii, de acord cu ele!...