Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului nu va obține profit în acest an, conform proiectului de buget pus în dezbatere publică de Ministerul Energiei, iar personalul va fi redus cu peste 18%, la 384 de angajați.

miner fs1

Veniturile totale au în vedere în principal ajutorul de stat pentru închiderea minelor neviabile, defalcat astfel: 52,765 milioane lei, reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepționale, cu următoarea structură: lucrări de închideri mine în subteran: 53,337 milioane lei; plăți compensatorii de 7,990 milioane lei; reconversie profesională: 1 milion lei; costuri pentru salariați: 675.000 lei.

Nivelul cheltuielilor de natură salarială prezintă o reducere cu 14,73%, față de nivelul aprobat al anului 2018, ca urmare a diminuării numărului mediu de salariaţi pentru anul 2019, de la 470 persoane la 384 persoane, respectiv cu 18,30%; influenței creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu suma de 627.000 lei; diminuarea câștigului mediu brut pe salariat cu 0,06% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; numărul de personal preliminat la finele anului 2018 este de 387 persoane, cu 33 de persoane mai mic decât numărul de 420 persoane aprobat în bugetul pe anul 2018.

Numărul de personal prognozat pentru finele anului 2019 va fi de 82 persoane rezultând în principal din disponibilizarea colectivă a unui număr de 305 persoane în anul 2019.