Proiecte ce pot beneficia de finanţări nerambursabile de la Consiliul Local al Municipiului Craiova

În data de 6 iunie 2019, Consiliul Local al Municipiului Craiova a adoptat Hotărârea Nr. 225 privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local, conform Legii nr.350/2005.

RS430 IMG 0595 primaria craiova eso

Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes public local inițiate și organizate de către solicitanți, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și/sau sponsorizări.

Proiectele de interes public care pot intra în acest program de finanțare nerambursabilă pot avea următoarele obiective:

- intensificarea relațiilor de parteneriat dintre instituțiile de învățământ și alți actori sociali;

- promovarea ideii de voluntariat și creșterea numărului de voluntari care acționează în spiritul educației civice;

- facilitarea accesului cetățenilor la servicii de consultanță în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial și a dezvoltării carierei;

- conștientizarea necesității de implicare în procesul de luare a deciziilor, în rândul cetățenilor;

- creșterea implicării cetățenilor în organizarea de proiecte și activități extracurriculare de educație civică;

- sprijinirea cercetării multidisciplinare și a inițiativelor educaționale inovatoare;

- promovarea educației civice și a cunoștințelor despre administrația publică locală, în vederea dezvoltării capacității de interacțiune cetățean-administrație, în Craiova;

- sporirea accesului la cultură pentru societatea civilă, indiferent de vârstă, prin promovarea patrimoniului şi turismului cultural;

- creșterea vizibilității cultural-turistice a Craiovei și promovarea valorilor culturale contemporane din Craiova, prin intermediul proiectelor și acțiunilor culturale din domeniul artelor vizuale, artelor spectacolului, filmului și culturii scrise, asigurând creatorilor oportunitatea de a-și face cunoscută opera;

- promovarea tradițiilor și obiceiurilor populare specifice Municipiului Craiova;

- promovarea produselor culturale oferite de organizații și instituții, în domeniul cultural, în rândul diverselor categorii de populație din municipiu;

- creșterea gradului de consum al culturii scrise, de către cetățeni, şi dezvoltarea posibilității de auto-exprimare artistică și culturală a cetățenilor.

- creșterea nivelului de informare a cetățenilor cu privire la tradiție, istorie, știință, artă;

- încurajarea creației și producției artistice, promovarea acestor creații în cadrul comunității locale;

- promovarea dialogului intercultural, a diversității și toleranței culturale interetnice;

- încurajarea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale;

- dezvoltarea cooperării locale, naționale și internaționale, în domeniul cultural și al turismului cultural;

- susținerea mobilității creatorilor și a produselor culturale;

-creșterea implicării cetățenilor în organizarea de proiecte și activități extracurriculare;

- dezvoltarea ofertei locale privitoare la oportunitățile de petrecere a timpului liber al cetățenilor din Craiova.

Printre ariile tematice eligibile din domeniul cultură sunt următoarele: Artele spectacolului (concerte, spectacole, recitaluri, festivaluri, evenimente gen street food, street delivery, târguri etc.), Patrimoniu cultural material și imaterial, Arte vizuale (film, pictură, sculptură, arte decorative, foto/video, show-uri multimedia, proiecții laser și video-mapping etc.), Arhitectură și design, Educație culturală, Proiecte editoriale/literare (finanţarea editării cărţilor ce promovează patrimoniul cultural şi istoric ale Craiovei), Fonduri de mobilitate și/sau formare profesională în domeniul cultural etc.